TOOLS FOR ALLE

Citizen Science

Citizen Science er når borgere og frivillige inddrages i forskning og forvaltning. Det er en potentiel stærk metode, der kan bruges indenfor alle videnskaber til fx at indsamle data. 

Det er muligheden for at du og jeg kan være medborgere og være med til at skabe videnskabelige ressourcer.

Tænk sig hvad vi kan opnå, når vi hjælpes ad – og når det er nemt at hjælpe med meningsfulde projekter, og her vil vi fokusere på de projekter, der har forskning og forvaltning for øje.  

Hvis du ikke kender til Citizen Science vil vi anbefale at du starter med at se afsnittet “Giv en hånd” for at se hvordan du kan starte på gode enkel og relevante måder med at bidrage til digitale projekter.

 

Fra borger til Forskning 

Citizen (borger) science (forskning) er et begreb, som ikke er helt entydigt at definere, ligesom mange projekter også kan være mere eller mindre borgerdrevne og mere eller mindre forskningsrettede. 

Vi vil på denne side sætte fokus på citizen science, fordi det er i direkte forlængelse af den tanke, der ligger bag projekterne på “Giv en Hånd”. En tanke om at vi kan deltage og skabe værdi af forskellig art. 

Citizenscience.dk – det danske netværk for citizen science projekter 

EU-citizen.science giver et overblik over de europæiske initiater, projekter og ressourcer. 

SMV CrowdsourcingLab.dk – gruppe af danske virksomheder med fokus på crowdsourcings metoder.

Spændende afhandling af ph.d. Gitte Kragh, omkring motivationsfaktorer i forhold til inddragelse af deltagere i citizen science projekter.

Findes det, 
findes det også åbent

Det er ikke et spørgsmål OM der er et åbent alternativ, men derimod HVILKE alternativer der passer dig bedst.

Tools for alle er udgivet af foreningen OpenDenmark.dk – Danmarks forening for oplysning om hvad det åbne kan gøre for dig og mig, vores fritid, vores uddannelser, vores samfund, vores fællesskab og for verden. 

Besøg OpenDenmark.dk og lær mere.