TOOLS FOR ALLE 

Licenser

Åbne licenser

Open source software kan være udgivet under mange forskellige licenser.

Det kan du blive lidt klogere på, på denne side.

Den mest afgørende forudsætning for at et stykke software er frit eller åbent, handler om de betingelser, der følger med programmet.

Det er altså aldrig et spørgsmål om at open source programmer virker på en bestemt måde eller at programmet har nogle særlige koder eller er skrevet på et bestemt sprog. Det er alene et spørgsmål om hvad vi har fået lov til at gøre med programmet.

Open Source

Open source er i virkeligheden er bred fælles betegnelse for de licenser, der har et bestemt sæt af friheder. På OpenSource.org kan du se en oversigt over de mange forskellige licenser, man kan møde.

I den blå sektion længere nede på siden kan  du også læse definitionen på open source.

Åbent på andre måder

I stedet for at benytte sig af en af de licenser, der findes til at markere vilkår for et program eller værktøj, så står det selvfølgelig også enhver udvikler frit for at lave sine egne betingelser. Men typisk vælger man at bruge licenser, da de som udgangspunkt er juridisk afprøvede. 

Læs mere

Det kan være spændende at grave sig lidt dybere ned i de mange licenser og måske også komme lidt ned i historien bag dem. Vi kan anbefale, at du læser mere om Open Source licenser på Open Source Initiative.

Der er også mange stærke organisationer omkring Open Source. Prøv fx at kaste et blik på denne oversigt på OpenSource.com

 

Licenser

BSD

BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license

Læs om BSD her 

Creative Commons

Creative Commons licenser benyttes generelt ikke på software, men mere på indholdsmedier, altså værker som tekster, film, lyd, billeder eller andre filtyper, som er omfattet af loven om ophavsret. 

Du kan blandt andet se projektet Common Voice benytte cc0-licensen på det indhold, deres projekt udvikler.

Læs om Creative Commons her 

EUPL

EU-Kommissionens licens – EUPL (European Union Public License) – er en open source copyleft licens, hvor en ændret kode skal bære samme licens som originalen. Open source licenser kommer i to brede kategorier: Copyleft og permissive.

Copyleft kræver, at bidragsydere og brugere, der laver en ændring, skal udgive koden på samme licens som originalen. Mens permissive licenser er mere laissez-faire og ikke kræver, at koden skal udgives på samme licens. Her kan bidragsydere angive egen licens. Også hvis koden bliver brugt til proprietær software (eksempler på permissive koder er MIT og GPL). Licensen angiver altså, hvordan koden kan bruges i fremtiden.

EUPL licensen er open source, fordi intentionen var at dele så meget og så bredt som muligt i EUs medlemslande. Licensbeskrivelsen findes pt. i 23 sprog for at gøre det nemmere at gennemse for jurister i medlemslandene.

Læs om EUPL i dette indlæg fra OS2 

(Teksten i dette afsnit om EUPL-licensen er et uddrag fra OS2´s artikel: Fire forskellige licenser udfoldet cc-by-sa OS2.eu)

GeoGebra-licens

Programmet GeoGebra har lavet deres egne betingelser for hvad man må med deres program. GeoGebra må hentes, kopieres, deles og bruges til alle ikke-kommercielle formål. 

Læs GeoGebras licens her 

GPL

GNU General Public License (GPL) er en gratis copyleft-licens til software og andre slags værker. (Copyleft er et udtryk, der modsat copyright, der sikrer fremadrettet lukkethed, sætter en sikring for en freadrettet åbenhed. Det betyder at hvad der er åbent med copyleft her også skal være åbent i kommende versioner, bearbejdninger eller ændringer.) 

Læs om GPL her 

ISC

ISC er den licens som blandt andet Meta (koncernen bag Facebook) benytter på deres værktøj RapiD-editor, omtalt her på Tools for Alle under Kort. Licensen er sammenlignelig med blandt andre MIT-licensen. 

Læs om ISC her 

MIT

MIT-licensen kommer oprindeligt fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT-licensen er ikke en copyleft-licens, som ville have betinget at afledte værker bevarede samme licens. Det betyder at software der benytter MIT-licensen kan udvikles til at blive beskyttet og derved være proprietær software eller åbnet med brug af andre licenser. 

Læs mere om MIT

MPL

Mozilla Public License (MPL)

MPL er en svag copyleft. Copyleft kræver, at bidragsydere og brugere, der laver en ændring, skal udgive koden på samme licens som originalen.

En svag copyleft betyder, at software kan deles uden, at der er krav om, at det skal have samme licens, så længe det ikke begrænser modtagernes rettigheder til den original kode. Koden kan kombineres med koder under andre licenser, men modifikationer skal gives tilbage til den originale kildekode. Hvis de nye filer ikke er på en MPL-licens, tæller de som ændringer og skal per princip ikke afleveres tilbage til originalen.

Ændringer defineres som:

1.10. “Modifications”

means any of the following:

  • any file in Source Code Form that results from an addition to, deletion from, or modification of the contents of Covered Software; or
  • any new file in Source Code Form that contains any Covered Software.

 

Bidragsydere eller brugere, der forker, må gerne opkræve penge for f.eks. garanti og support (punkt 3.5). Men de må kun gøre det på egne vegne. Kvalitet og performance af koden er den der forkers ansvar (punkt 6.0).

Mozilla Foundation er licenssteward og vedligeholder licensen. Organisationen er en global non-profit “dedicated to building openness, interoperability and individual empowerment into the Internet.”

Friheden i MPL licensen ligger i mellem Apache licensen, der ikke kræver at ændringer skal deles og GNU licensen, der kræver, at ændringer skal deles.

Open Source Initiative kategoriserer MPL som populært og med et stærkt community.

Læs om MPL her 

(Teksten i dette afsnit om MPL-licensen er et uddrag fra OS2´s artikel: Fire forskellige licenser udfoldet cc-by-sa OS2.eu)

ODbL

Open Database License (ODbL)

Benyttes fx på datasæt eksporteret fra Mapillary og OpenStreetMap. 

Læs om ODbL her 

DEfinition

Open source betyder ikke kun adgang til kildekoden. Distributionsvilkårene for open source-software skal også overholde følgende kriterier:

1. Fri distribution
Licensen skal ikke begrænse nogen part i at sælge eller give softwaren væk som en del af en samlet softwaredistribution, der indeholder programmer fra flere forskellige kilder. Licensen kræver ikke royalty eller andre gebyrer for et sådant salg.

2. Kildekode
Programmet skal indeholde kildekode og skal tillade distribution i kildekode såvel som kompileret form. Hvor en eller anden form for et produkt ikke distribueres med kildekode, skal der være et velkendt middel til at skaffe kildekoden til højst en rimelig reproduktionspris, helst download via internettet uden beregning. Kildekoden skal være i den foretrukne form, som en programmør vil ændre programmet i. Bevidst sløret kildekode er ikke tilladt. Mellemformer såsom output fra en forbehandler eller oversætter er ikke tilladt.

3. Afledte Værker
Licensen skal tillade ændringer og afledte værker og skal tillade, at de distribueres under samme vilkår som licensen til den originale software.

4. Integritet af forfatterens kildekode
Licensen kan kun begrænse kildekoden i at blive distribueret i ændret form, hvis licensen tillader distribution af “patch-filer” med kildekoden med det formål at ændre programmet på byggetidspunktet. Licensen skal udtrykkeligt tillade distribution af software bygget ud fra ændret kildekode. Licensen kan kræve, at afledte værker bærer et andet navn eller versionsnummer end den originale software.

5. Ingen forskelsbehandling af personer eller grupper
Licensen må ikke diskriminere nogen person eller gruppe af personer.

6. Ingen diskrimination mod indsatsområder
Licensen må ikke begrænse nogen i at gøre brug af programmet inden for et bestemt indsatsområde. For eksempel må det ikke begrænse programmet i at blive brugt i en virksomhed eller i at blive brugt til genetisk forskning.

7. Distribution af licens
Rettighederne knyttet til programmet skal gælde for alle, som programmet videredistribueres til, uden at det er nødvendigt at udføre en yderligere licens fra disse parter.

8. Licensen må ikke være specifik for et produkt
Rettighederne knyttet til programmet må ikke afhænge af, at programmet er en del af en bestemt softwaredistribution. Hvis programmet udvindes fra den pågældende distribution og bruges eller distribueres inden for betingelserne i programmets licens, bør alle parter, som programmet videredistribueres til, have de samme rettigheder som dem, der gives i forbindelse med den originale softwaredistribution.

9. Licensen må ikke begrænse anden software
Licensen må ikke lægge begrænsninger på anden software, der distribueres sammen med den licenserede software. For eksempel må licensen ikke insistere på, at alle andre programmer, der distribueres på samme medie, skal være open source-software.

10. Licens skal være teknologineutral
Ingen bestemmelse i licensen må være baseret på nogen individuel teknologi eller grænsefladestil.

Frit oversat fra definitionen på Open Source fra Open Source Initiative. Kilde

Om et program er åbent eller lukket, handler ikke om programmet men om udviklernes intentioner med deres arbejde.

Licenser
tools for alle

Senest redigeret oktober 2023
Af: Benjamin og Peter