Overpass Turbo

Overpass Turbo

Overpass Turbo Mining. Altså at grave i en mine. Det udtryk har du måske hørt fra bitcoin-mining. Men med Overpass Turbo skal det handle om data-mining – altså at vi graver efter data. Overpass Turbo er det stærkeste eksempel på at OpenStreetMap ikke bare er...
QGIS

QGIS

QGIS Under udarbejdelse! QGIS er et open source GIS-program, der rummer uanede muligheder for at se geografisk data, arbejde med geodata og sammensætte og skabe ud af geodata.  QGIS kan trække på utallige kilder, fx offentlige data fra SDFE og MiljøGIS eller fra...
Mapillary

Mapillary

Mapillary Mapillary er et fællesskabsdrevet StreetView projekt. Det er et værktøj som du kan bruge til at dokumentere veje, stier og spor – dér hvor du er.  Alle kan tage billeder og 360-graders billeder, som bliver lagt på kortet med præcis angivelse af tid,...
openrouteservice

openrouteservice

Open Route Service FRA HEIGIT.ORG Openrouteservice er et værktøj til at lave modeller der kombinerer oplysninger fra OpenStreetMap med befolkningstal, højdekurver, vejtyper med videre. Det giver nogle spændende muligheder for fx at afdække færdsel, grøn omstilling og...
Mapswipe

Mapswipe

Mapswipe Et lille enkelt værktøj til din telefon gør det muligt at markere områder med fx bygninger. Dine markeringer gør det nemmere for fx frivillige mappere i OpenStreetMap at hjælpe nødhjælpsorganisationer.  Kort sagt – du er med til at styrke vigtige...